โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
84 ถนนสุขยางค์  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่