โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
84 ถนนสุขยางค์  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
ภาพกิจกรรม
ประชุุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมประชุุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) เพื่อปรึกษาและหาแนวทางพัฒนาโครงการ กิจกรรม เพื่อให้สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2562,14:23   อ่าน 97 ครั้ง