โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
84 ถนนสุขยางค์  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน
 

 

เป็นรูปช้างศึกประทับอยู่บนแท่นสี่เหลี่ยม


สีประจำโรงเรียน 

บานเย็น    -    กรมท่า 

บานเย็น   หมายถึง   ความสำเร็จ ความอ่อนหวาน      

กรมท่า     หมายถึง   ความสงบ  หนักแน่น  มั่นคง    

 

ความหมาย  การวางรากฐานการศึกษา่ให้มั่นคง จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต

 

อักษรย่อ 

ท. 
ย.ล. ๒